Versiune in Romana

Food Security and Nutrition

   ACADEMIC RESEARCH  - CERCETARE ACADEMICA                                                                                                                                          

 

 

 ACADEMIC  RESEARCH / CERCETARE  ACADEMICĂ 

 

   Comitetul Naţional pentru Securitate şi Strategie Alimentară (CNSSA)  http://www.strategicsecurity.ro/

 

Securitatea alimentară există atunci când toţi oamenii, în orice moment, au acces fizic, social şi economic la suficiente produse alimentare sigure şi nutritive pentru a se putea satisface nevoile lor alimentare şi preferinţele alimentare pentru o viaţă activă şi sănătoasă.

 
Securitatea alimentară pentru o familie înseamnă accesul tuturor membrilor în orice moment la suficientă hrană pentru o viaţă activă şi sănătoasă. (Definitia: Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură UN FAO)

 

În ultimele decenii, problema alimentară a devenit tot mai acută şi a căpătat din punct de vedere calitativ noi trăsături şi dimensiuni. Dintr-o problemă cu caracter naţional sau regional, privind numai o parte din populaţia lumii, ea a devenit cu timpul, totuşi, o problemă globală, cuprinzând, sub un aspect sau altul, toate ţările lumii.

Securitatea alimentară reprezintă un deziderat la nivel global, a cărei actualitate indiscutabilă, va rămâne un atribut şi în viitor. Necesitatea obţinerii unor alimente în cantitate suficientă, de o calitate corespunzătoare şi implicit sigure pentru consumul uman, este comună tuturor statelor lumii, cu atât mai mult cu cât comerţul internaţional şi deplasarea transfrontalieră a oamenilor şi animalelor sunt în permanenţă creştere.

Conform opiniei specialiştilor, un management eficient al sistemului alimentar necesită competenţe multidisciplinare şi reprezintă o provocare pentru viitorul societăţii în general şi al societăţii româneşti, în mod special.

Pe acest fundal, a apărut ideea înfiinţării CNSSA, sub prestigioasa cupolă a AOSR, iniţiativa aparţinând unui grup de oameni inimoşi, cu inspiraţie vizionară, implicaţi în diverse domenii de activitate, dar animaţi de dorinţa comună, de a-şi aduce aportul la promovarea excelenţei în activitatea de cercetare privind realizarea studiilor ştiinţifice, proiectelor de politici şi strategii, programelor, planurilor operaţionale, rapoartelor de interes naţional şi internaţional, şi nu în ultimul rând a realizării dezideratelor AOSR.

Astfel, Comitetul Naţional pentru Securitate şi Strategie Alimentară (CNSSA) a fost constituit în cursul lunii mai 2011 şi funcţionează în cadrul AOSR, în subordinea Secţiei de Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară, în colaborare cu Secţiile de Ştiinţe biologice, Ştiinţe tehnice, Ştiinţe medicale, Ştiinţe economice şi Ştiinţe militare, ca o structură distinctă, fără personalitate juridică, cu Regulament de Organizare şi Funcţionare propriu, aprobat de Prezidiul A.O.S.R. prin Decizia nr. 47/2011.  

Comitetul Naţional pentru Securitate şi Strategie Alimentară (CNSSA) îşi propune pentru anul 2012 iniţierea, elaborarea, armonizarea, implementarea şi coordonarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare multidisciplinară, atât în cadrul comitetului, cât şi în cadrul unor parteneriate cu academii, universităţi, centre de cercetare, cu institute sau cu laboratoare acreditate, cu autorităţi competente (structuri centrale şi/sau locale), cu asociaţii patronale, ONG-uri, constituite cu aprobarea Prezidiului AOSR, care se vor alătura CNSSA, în vederea:

 •      dezvoltării cercetării ştiinţifice în acord cu strategia şi obiectivele AOSR;

 •      stimulării cercetării multidisciplinare şi a inovării;

 •      deschiderii/dezvoltării de noi direcţii de cercetare;

 •      elaborării de proiecte de politici şi strategii, planuri operaţionale, studii, puncte de vedere fundamentate ştiinţific şi/sau rapoarte obţinute în urma cercetării multidisciplinare efectuate în cadrul CNSSA;

 • prezentării, diseminării şi promovării rezultatelor ştiinţifice şi de dezvoltare, precum şi identificării soluţiilor pentru implementarea acestora;

 • creşterii rolului şi eficienţei activităţii de cercetare pe plan ştiinţific, politic, social, cultural şi economic;

 • utilizării mai eficiente a potenţialului ştiinţific şi a bazei materiale;

 • corelării sinergice a eforturilor de cercetare; 

 •  identificării soluţiilor pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice;

 •      promovării parteneriatelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

 •      promovării creativităţii ştiinţifice şi inovării în domeniile de interes, în rândul tinerilor cercetători. 

 

  

MEMBRII  GRUPULUI  DE  INIŢIATIVĂ  AL  COMITETULUI  NAŢIONAL  PENTRU  SECURITATE  ŞI  STRATEGIE  ALIMENTARĂ

www.strategicsecurity.ro/membri/uncategorised/membri