Pôdohospodárske a informačné portály v slovenskom jazyku

  • www.scpv.sk  Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
  • www.kis3g.sk  Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

Poľnohospodárske a potravinárske portály v českom jazyku

  • AGRONAVIGATOR  informačný portál pre poľnohospodárstvo a lesníctvo novej generácie
  • www.maso.cz  odborný časopis pre spracovateľov mäsa