Pôdohospodárske a informačné portály v slovenskom jazyku

  • www.scpv.sk  Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
  • www.eracareers.sk  Európsky mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov
  • www.unas.sk  Komunikačný, informačný, obchodný portál v SR
  • www.kis3g.sk  Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

Poľnohospodárske a potravinárske portály v českom jazyku

  • Agroweb.cz  Internetový poľnohospodársky portál
  • www.maso.cz  Všetko o výrobe, spracovaní a distribúcii mäsa a mäsových výrobkov
  • Lesnictvi.cz  Server o lese, lesníctve a životnom prostredí
  • Silvarium  Lesnícko - drevársky www server